Information Center for Israeli Art 49
English

מישל אופטובסקי

מישל אופטובסקי, ישראלי, יליד צרפת, 2004-1947.

מישל אופטובסקי נולד בשנת 1947 להורים ניצולי שואה במחנה עקורים וגדל בטולוז, צרפת. בשנת 1964 עלה לישראל. הוא למד משפטים באוניברסיטה העברית, אולם פרש מן הלימודים והצטרף לפעילות קבוצת "העין השלישית". בשנת 1971 פתח חנות לתקליטים בתל אביב-יפו, שהתמחתה במוזיקה אלטרנטיבית. בין השנים 1977-1973 התגורר בהולנד ובגרמניה בשנת 1977 שהה בפריז, צרפת, שם התמחה בגרפיקה ב"סטודיו 48". עם שובו בשנת 1978 ביים את סרט הקולנוע האוונגרדי "שולץ האיום". בשנת 1980 נסע לטיול בהודו ושהה באשרם של אושו. בשנת 1982 לחם במלחמת לבנון הראשונה כחבלן בחיל ההנדסה. במהלך שנות ה-80 של המאה ה-20 הפיק פנזינים עצמאיים בשם "פחחד" וכן ערך גרפית מספר כתבי-עת אחרים. בשנת 1988 הקים את משרד עיצוב בשיתוף יהודה דרי. עיקר עיסוקו של אופטובסקי היה בעיצוב גרפי עבור חברות תקליטים. בשנות ה-90 עבר לעסוק בקרטוגרפיה.

סגנון עבודותיו הגראפיות של אופטובסקי נשען על תרבות הפאנק והרוק האמריקאית-בריטית. במהלך פעילותו האמנותית עבר מיצירה פסיכדלית לעיסוק בטיפוגרפיה עברית, כשהוא נשען הן על תרבות הפאנק והרוק האמריקאית-בריטית והן על תפיסות קבליות.

לימודים

1969-1965 לימודי משפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים

הוראה

1990-1989 עיצוב, בית הספר מימד, תל אביב-יפו
1994-1990 עיצוב גרפי, ויטל, תל אביב-יפו