Information Center for Israeli Art English

תילה נגלר אופנברגר, ציירת ופסלת. ניצולת שואה, עלתה ארצה מגרמניה ב-1945. יצירותיה עוסקות בנושא השואה. חיה ויוצרת בחיפה.