Information Center for Israeli Art English

בטינה אופנהיימר

בטינה (סנדר) אופנהיימר, ישראלית, ילידת גרמניה, 1972-1919.

בטניה אופנהיימר נולדה בשטוטגרט, גרמניה, בשנת 1919. בשנת 1939 עלתה לארץ ישראל דרך אנגליה והתגוררה בירושלים. בראשית שנות ה-50 החלה לעסוק בצילום לאחר שקיבלה הכשרה אצל אפרים דגני. עסקה בצילום מסחרי, בצילום דיוקנאות ועוד. יצירותיה מאופיינות בנטייה ליצירת קומפוזיציה נקיה. עסקה בצילום עיניים עבור בית החולים "הדסה".