Information Center for Israeli Art 28
English

ליאוניד אוקון, פסל וצייר. נולד בבילורוסיה ב- 1941. עלה ארצה ב- 1989. מפסל בעץ.

לימודים

גילוף בעץ, בילורוסיה
1958 קרמיקה, האקדמיה לאמנות, לנינגרד
1974-1979 הוראת אמנות, האוניברסיטה הפדגוגית, ויטבסק

הוראה

1964-1989 בית הספר לאמנות, בוברויסק
משנת 1989 מלמד אמנות בבית הספר 'מקווה ישראל'