Information Center for Israeli Art 38
English

צבי אורון אורושקס

צבי אורושקעס (אורון), ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1980-1888.

צבי אורושקעס נולד בביאליסטוק, האימפריה הרוסית (כיום פולין) בשנת 1888. הוא למד צילום בסטודיו לצילום של גיסו ועסק בעיתונאות בארצות-הברית. בשנת 1918 עלה לארץ-ישראל כחלק מן הגדוד האמריקאי של הגדודים העבריים. בשנת 1920 פתח סטודיו לצילום בתל-אביב בין השנים 1964-1930 התגורר בירושלים, שם פתח סטודיו ששכן בתחילה במבנה ברחוב יפו, ולאחר מכן בכיכר ציון. בשנת 1947 לקה בהלם, לאחר שבניין המשטרה הבריטית שהיה צמוד לחנותו פוצץ, ומאז מיעט לצלם. בשנת 1964 עבר להתגורר באשדוד. עיקר יצירתו של אורושקעס עסקה בתיעוד עיתונאי של חיי העיר ירושלים בעזרת תצלומים ישירים. מקום נרחב ביצירתו הופנה לתיעוד חיי הבריטים.