Information Center for Israeli Art English

גליה אורי

גליה אורי, ישראלית, נולדה ב-1966. גליה אורי נולדה בכפר יהושע בשנת 1966. חיה ופועל בתל אביב-יפו.

לימודים

1991-1989 ציור, אצל אלי שמיר ואצל יאן ראוכוורגר
1991-1989 תואר ראשון בלימודים כלליים במדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו
1995-1994 בית המדרש הממלכתי למורי אמנות, רמת השרון
2000 תואר שני בהיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו
2009 תחריט, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל אביב-יפו
2009 תחריט, סדנת ההדפס של קיבוץ נירים, נירים

הוראה

1999 ואילך, ציור ורישום, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, הרצליה
1999 ואילך תאוריה של האמנות, קמרה אובסקורה, בית ספר לאמנות, תל אביב-יפו
2012 ואילך רישום, מגמת האמנות הפלסטית, עמותת "כנפיים", תל אביב-יפו

פרסים

2006-2005, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1998 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
1998 פרס פונקנשטיין לעבודת גמר מצטיינת, בית הספר להיסטוריה,, אוניברסיטת תל אביב, תל-אביב