Information Center for Israeli Art 64
English

חנה אורלוף

חנה אורלוף, ישראלית, ילידת האימפריה הרוסית, 1968-1888. פעלה בצרפת וישראל.

חנה אורלוף נולדה בקמינקה שבפלך יקטרינוסלאב, כיום אוקראינה, בשנת 1888 במשפחה ציונית מרובת ילדים וקשת יום. בילדותה נשלחה ללמוד עברית ב"חדר". בשנת 1905 עלתה לארץ ישראל עם משפחתה והתיישבה בפתח תקוה. מאוחר יותר עברה המשפחה להתגורר בנוה צדק. בשנת 1910 נסעה לפריז, צרפת והחלה ללמוד אמנות באקדמיה לאמנויות דקורטיביות. באותה עת החלה להתקרב אל אמני "אסכולת פריז" היהודיים ולאמנים מודרניים אחרים. בתקופת מלחמת העולם השנייה, בין השנים 1945-1943, שההתה בשוויץ, שם המשיכה ליצור. לאחר המלחמה שבה להתגורר בצרפת והקפידה לבקר ולהציג בישראל.

עבודותיה של אורלוף נושאות את השפעת האמנות המודרניסטית הצרפתית של ראשית המאה ה-20. ביצירותיה המוקדמות ניכרת השפעה קוביסטית מעודנת בעיצוב דמויות בקווים גיאומטרים. עבודותיה המאוחרות חופשיות יותר וניכרת בהן תחושה אקספרסיבית בעיצוב הקומפוזיציה והמרקם של הפסל. בין יצירותיה הידועות "דיוקן שמריהו לוין" (1920) "אם וילד" (1924) "דיוקן חנה רובינא" (1935) אנדרטה לזכר דב גרונר (1958) ועוד.

לימודים

1913-1911 אקדמיה לאמנויות דקורטיביות, פריז, צרפת

פרסים

1925 לגיון הכבוד, צרפת