Information Center for Israeli Art 20
English

אברהם אורן, ישראלי, נולד בתורכיה ב-1922.

אברהם אורן נולד באיסטנבול, תורכיה בשנת 1922 להורים ילידי האימפריה הרוסית וגדל בארץ ישראל. במשך שנים רבות עסק בבימוי תאטרון במסגרות שונות כגון תנועות נוער. בין היתר ביים את טקס הפתיחה של המכבייה הרביעית (1953). בין יצירותיו סדרת הרישומים "סיפור המערכה" (1967) המתארת את מלחמת ששת הימים ונמצאת באוסף "יד לשריון" בלטרון. יצירה נוספת - "השופרות" נמצאת באוסף הכנסת.

לימודים

אצל אלדמע ואזכנזי