Information Center for Israeli Art 25
English

בנימין אורן, צייר ומוסיקאי. נולד בארגנטינה. החל לצייר ב- 1957. חזר לישראל ב- 1962 לאחר פעילות כפסנתרן, חוקר ומרצה.

לימודים

1948- 1950 השתלמות במוסיקה, ארה''ב
למד במשך שלוש שנים עבודת מכחול סינית מסורתית