Information Center for Israeli Art English

חנה אור, ישראלית, יוצרת באקווראל, שמן,גואש ופסטל.

אור פתחה שיטה מיוחדת לציור בצבעי שמן ופסטל על בד שבה היא משתמשת בעיצוב תלבושות.