Information Center for Israeli Art 33
English

עילית אזולאי

עילית אזולאי, ישראלית, נולדה ב-1972.

עילית אזולאי נולדה בשנת 1972 וגדלה בעיר חולון. משפחתה, יוצאת מרוקו, עסקה בהקלטה והפצת תקליטים בשם "האחים אזולאי" (לימים קוליפון). חיה ופועלת בתל אביב-יפו.

צילומיה של עילית אזולאי משלבים בין צילום ישיר לעיבוד תמונה ממוחשב. יצירתה המוקדמת עסקה בתיעוד של אובייקטים, פעמים רבות תוך שימוש ברקע אחיד. החל ממחצית שנות ה-2000 החלה אזולאי לתעד סביבות, דרכן היא עוסקת באופני הבנייה של זיכרון והנצחה. מרבית עבודותיה עושות שימוש בצילום מעובד, המוצג לצופה במיצבים גדולי ממדים.

לימודים

1998-1994 המחלקה לצילום, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2010-2008 התוכנית לתואר שני, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו

הוראה

2003-06 קמרה אובסקורה, תל אביב-יפו, המחלקה לצילום
2001-06 המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית, חולון
2005-10 מנשר לאמנות, תל אביב-יפו, המחלקה לצילום
2004-11 המדרשה, בית הספר לאמנות, מכללת בית ברל, כפר סבא
2009-11 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, המחלקה לצילום
2010- שנקר, בית הספר הגבוה להנדסה ועיצוב, רמת גן
2012- בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו, התוכנית לתואר שני

פרסים

2008 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2010 פרס הצטיינות, תוכנית התואר השני, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל-אביב
2010 פרס ג'ראר לוי לצלם צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
2011 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט
2011 פרס קונסטנטינר לצילום לאמן ישראלי, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2013 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
2013 מלגת שהייה, מכון KW לאמנות עכשווית, ברלין, גרמניה