Information Center for Israeli Art 33
English

שי אזולאי

שי אזולאי, ישראלי, נולד ב-1971.

שי אזולאי נולד בשנת 1971 בקריית שמונה. בילדותו עבר עם משפחתו להתגורר בערד. לאחר שירותו הצבאי נסע למזרח הרחוק, שם החל לצייר. במחצית השנייה של שנות ה-90 של המאה ה-20 החל ללמוד אמנות ב"בצלאל". חי ופועל בירושלים.

לצד ציורים פיגורטיביים, ובהם דימויים ארס פואטיים, העושים שימוש בחומרים ביוגרפיים ובסגנון ציור נאיבי, יצר אזולאי גם עבודות מופשטות, המאופיינות בכתמיות צבע ובשימוש במצע רדי מייד.

לימודים

1996-2000 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, המחלקה לאמנות
1999-2000 האקדמיה לאמנות ועיצוב מינרבה, הולנד, במסגרת חילופי סטודנטים
2004 האוניברסיטה העברית, ירושלים, החוג לתולדות האמנות
2005-07 האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, תל אביב, תוכנית ההמשך, המחלקה לאמנות

הוראה

2010 ואילך בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, היחידה ללימודי חוץ

פרסים

2007-2006, פרס עידוד היצירה, תכנית לתואר שני באמנויות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל-אביב
2007 פרס קרן מורשה לאמן צעיר, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2007 פרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר, בית האמנים, ירושלים
2010-2008, פרס אמן-מורה, משרד המדע התרבות והספורט
2010 מלגת ארגון ארטיס
2011 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט