Information Center for Israeli Art 33
English

רומי אחיטוב

רומי אחיטוב, פסל וצלם. נולד ב- 1958.

לימודים

1981 -1980 בית יציקה לפסלי ברונזה, עטרות, ירושלים
1980-1981 סדנת ההדפס, ירושלים
1985 1981 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, BFA
1989 -1986 פילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, BA
1991 - 1990 ניו-יורק אקדמי אוף ארט, ניו-יורק סיטי, ארה"ב, השתלמות

פרסים

1984 פרס סאמואל להישג בציור, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1985 פרס אלחנני לבוגר מצטיין, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1985-1984, פרס קרן אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1986-1985, פרס קרן אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1986 התמחות (אמן אורח), משכנות שאננים, ירושלים
1987-1986, פרס קרן אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1988 פרס האמן הצעיר לאמנות ופיסול, משרד החינוך והתרבות
1989 מלגה מטעם מרכז אמנויות, משכנות שאננים, ירושלים
1989 מלגה, קרן ירושלים, ישראל
1990 מלגה, אקדמיה לאמנות, ניו-יורק, ניו יורק, ארצות-הברית
1992 פרס חנה ויצחק איש-הורביץ
1999 מענק, קרן גרינוואל, ניו-יורק סיטי, ארה"ב
1998 מענק, מועצת התרבות מנהאטן התחתונה, ניו-יורק סיטי, ארה"ב
1998 תקופת התמחות, מרכז תרבות ע'ש קאמפו, ניו-יורק סיטי, ארה"ב
1998 תקופת התמחות, חלל-אמנות ע'ש גאלאפאגוס, ניו-יורק סיטי, ארה"ב
1999 מענק, קרן גרינוואל, ניו-יורק סיטי, ארה"ב
1999 פרס מדיה אינוויזיון חדשה, מגזין ע'ש "אינוויזיון דיזיין" (ID), בשביל "טקסט-ריין"
2000 פרס נבחר המבקרים, הפסטיבל המדיה האירופי (EMAF), בשביל "טקסט-ריין"
2003-2004, אמן אורח, התמחות, המרכז הישראלי לאמנות דיג'יטאלית, חולון, ישראל
2011 מענק, קרן הארפו, להפקת פרויקט הדמיית הנתונים של ספריית הגן
2009-13, מענק מחקר, אוניברסיטה ברמה עולמית (WCU), קרן המחקר הלאומית, משרד החינוך, מדע, וטכנולוגיה של קוראה, דרום קוריאה
2013 פרס תקופת התמחות לאמנים, חלל סיול לאמנים, גיומש'יון, סיול,דרום קוראה

פסלים במרחב הציבורי

2015 ירוד נקיק , דאמפורט (השער ימי של העיר ברוג') טריאנלת ברוג', בלגיה