Information Center for Israeli Art 36
English

אחיעם (שושני)

אחיעם (שושני), פסל. נולד ביבנאל ב- 1916. ב- 1942 הצטרף לקבוצת ''אלונים''. היה נציג צרפת בסימפוזיונים בינלאומיים לפיסול ב- 1960 באוסטריה וב-1963 ביגוסלביה. ב-1945 התחיל לעבוד כסתת במחצבות הקסטל ליד ירושלים והשתתף באולפן לפיסול של זאב בן צבי. גר בפריז משנת 1947, אך במשך כל זמן שהותו שם לא התנתק מן הארץ והציג בישראל. נפטר במרץ ב- 2005.

לימודים

מקווה ישראל