Information Center for Israeli Art 39
English

ברכה ליכטנברג אטינגר, ישראלית, נולדה ב-1948.

ברכה ליכטנברג אטינגר נולדה בשנת 1948 בתל אביב-יפו, וגדלה בשכונת שפירא בעיר. בעת שרותה הצבאי שירתה בטייסת מסוקים. בעת מלחמת ששת הימים נפצעה. במחצית הראשונה של שנות ה-70 של המאה ה-20 למדה פסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. בשנת 1975 נסעה ללונדון, שם החלה להתמחות בפסיכואנליזה. בין השנים 1981-1979 התגוררה בישראל ובשנת 1981 עברה לפריז, שם השלימה תואר בפסיכואנליזה ובאסתטיקה.

לימודים

תואר ראשון, פסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1975 תואר שני, פסיכולוגיה קלינית, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1975–1979 למדה במרכז לונדון לפסיכותרפיה, לונדון, אנגליה
1986 DEA, פסיכואנליזה, אוניברסיטת פריז VII דידרו, פריז, צרפת
1996 תואר שלישי, אסתטיקה, אוניברסיטת פריז VII דידרו, פריז, צרפת

הוראה

2004-1997 פרופסור אורחת, בית הספר לאמנות, ההיסטוריה של האמנות, אוניברסיטת לידס, לידס, אנגליה
2006-2003 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2011 פרופסור אורחת, המרכז למחקר תרבות, תיאוריה והיסטוריה (CentreCATH), אוניברסיטת לידס, לידס, אנגליה