Information Center for Israeli Art English

רמי אטר

רמי אטר, ישראלי, נולד ב-1960.

רמי אטר נולד בישראל ב-1960. את שרותו הצבאי עשה כקצין בחיל ההנדסה הקרבית בזמן מלחמת לבנון הראשונה. בשנת 1984 פרסם את ספר השירה "מילים" (הוצאת סער). לפרנסתו עסק אטר בהיי-טק. במקביל החל ללמוד פיסול בברזל אצל רמי רודיך. בשנת 2010 החל להציג את עבודותיו. פסליו המופשטים, עוסקים בבחינה של החלל, בהשפעת האמנות האונגרדית של ראשית המאה ה-20.