Information Center for Israeli Art 48
English

יואל איגלינסקי (יגלינסקי), ישראלי, יליד פולין, 2010-1910.

יואל איגלינסקי נולד בלווצלווק, פולין, בשנת 1910. כבר בנעוריו החל לעסוק בציור. בשנת 1935 עלה לארץ ישראל. בשנת 1938 נמנה על מקימי קיבוץ נגבה. בנוסף לשנת לימודים באולפן לציור בראשות אבני. בנוסף, השתתף בכמה סמינרים של תנועת "הקיבוץ הארצי" (1950). בשנת 1965 הצטרף כחבר לאגודת הציירים והפסלים. עיקר יצירתו של איגלינסקי, היתה בתחום הציור. בין נושאיו טבע דומם וציור בעל היבטים חברתיים וקיבוציים בעל סמממנים דתיים.

לימודים

1943 האולפן לציור ופיסול של ההסתדרות, תל אביב
1963 ציור, עם צבי מאירוביץ'
1970 השתלמות בפריז, צרפת