Information Center for Israeli Art 35
English

איה & גל

איה & גל, ישראלים, פעלו 2001-1992.

איה וגל היו צמד אמנים שפעלו ביחד בין השנים 2001-1992. הצמד הורכב מגל ורטמן (נ. 1966) ואיה פרנקל (נ. 1967). השנים הכירו בעת לימודיהם ב"בצלאל" בסוף שנות ה-80 של המאה ה-20 והחלו לעבוד במשותף ולהציג עבודות מיצב ווידאו אוונגרדיות, שעסקו ביחס שבין היחיד לחברה. עיקר יצירתם התבטא ביצירת חליפות לטקס בהן ביצעו האמנים פעולות שונות בעלות אופי חברתי ופוליטי. בין היתר עשו השניים שימוש בוידאו, תצוגות מחשב ואמצעי תקשורת נוספים באופן שהיה חדשני באמנות הישראלית של אותה עת.