Information Center for Israeli Art 43
English

יעקב איזנברג

יעקב איזנברג, צייר. נולד בפינסק, פולין ב- 1897. עלה לישראל ב-1913. נפטר בשנת 1966. (ראה: ''בצלאל'' של שץ, מוזיאון ישראל ירושלים, קטלוג 232). עשה תחריטים וויטראז'ים לפי מתווים של רבן בבית-הכנסת הגדול בתל אביב
י.מ.ק.א, ירושלים
בית שלום (בית הד''ר הורביץ) ירושלים, וקרית הטכניון, חיפה
תערוכות-יחיד: 1924 ''בצלאל'' ירושלים
1958 בית האמנים ירושלים, תל אביב, חיפה
1961 בית האמנים בירושלים

לימודים

1913-19 ב'ס בצלאל, ירושלים, עם אבל פאן
1921 ב'ס ווין של יד אמנותית, אוסטריה, אצל פובלוני
אוסטרליה, למד חלונות ויטראג'

הוראה

1927 - 1928 ''בצלאל'', ירושלים., ציור

פסלים במרחב הציבורי

עשה תחריטים וויטראז'ים לפי מתווים של רבן בבית-הכנסת הגדול בתל אביב.
י.מ.ק.א, ירושלים. ב
בית שלום (בית הד"ר הורביץ) ירושלים,
וקרית הטכניון, חיפה.