Information Center for Israeli Art English

נורית איזק פולצ'ק, ציירת. נולדה ברחובות ב--1967.

לימודים

1985–1986 מימד, בית-הספר לאמנות חזותית
1988–1991 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1990 המדרשה למורים לאמנות, רמת-השרון

פרסים

1989 פרס בית ברל להצטיינות, המכללה האקדמית בית ברל
1991-1990, פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל
1992 פרס אמן צעיר, משרד החינוך והתרבות