Information Center for Israeli Art 21
English

אסתר אייזן, פסלת. נולדה בפולין. בין השנים 1977 - 1990 ביצעה שש אנדרטאות להנצחת קהילות יהודיות בפולין שהוכחדו בשואה, ביניהן לזכר עירה - לודז'
מתוכן חמש ניצבות בבית העלמין בחולון
אחת, המוקדשת לנושא השואה בכללותו, הוקמה בכפר סבא

לימודים

פיסול אצל רודולף להמן