Information Center for Israeli Art 21
English

נינה אייזנברג, ציירת, עסקה בעיצוב תלבושות לתיאטרון.1991 תערוכה בשיתוף עם החוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, בית הקונפרדרציה, ירושלים. נפטרה בישראל ב- 1974.