Information Center for Israeli Art English

אריאל אילון, צלם. מצלם עבור מוסדות כגון האוניברסיטה העברית ועיריית ירושלים.

לימודים

בוגר בית הספר לצילום, ירושלים

הוראה

מורה ומנחה במרכז ללימודי צילום ''דאדא'' ירושלים ותל אביב.