Information Center for Israeli Art 19
English

הילי אילון, נולדה ב- 1962.,גר ועובד ברמת השרון.

לימודים

1983-1982- בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, לימודי רישום אצל אלי שמיר
1987-1984- אוניברסיטת תל אביב
1997-1996- לימודי אמנות במדרשת בית ברל, רמת השרון, BA בספרות אנגלית ותולדות האמנות,
1998- לימודי רישום אצל יאן ראוכוורגר
2001-1999- לימודי רישום אצל אירה ראוכוורגר ז''ל
2000- השתלמות בציור אצל פרופ' ג'ון בייל
2004-2001- השתלמות בציור אצל יאן ראוכוורגר