Information Center for Israeli Art English

מרים אינהורן, ציירת. נולדה בצ'כוסלובקיה בשנת 1926 , עלתה לישראל אחרי השואה.1946

לימודים

''בצלאל''ב'ס לאמנות, ירושלים