Information Center for Israeli Art 39
English

שלמה איצקוביץ

שלמה איצקוביץ, ישראלי, יליד פולין, 1973-1896.

שלמה איצקוביץ נולד בלודז', פולין. למד ציור בעירו. בין השנים 1925-1918 התגורר בגרמניה, שם היה פעיל בחוגי האמנות שם, ובין השנים 1935-1926 התגורר בהולנד. בתקופה זו השתלם באקדמיה לאמנות ברוטרדם ועסק בעיצוב תפאורות. בשנת 1935 עלה לארץ ישראל והתיישב בחיפה. ציוריו מאופינים בסגנון אקספרסיבי, בהשפעת האמנות המודרנית.

לימודים

אקדמיה לאמנות, רוטרדם, הולנד

הוראה

1917-1916 מורה לקישוטים, אגודת הציירים העובדים, פולין