Information Center for Israeli Art English

ליאת אלבלינג

ליאת אלבלינג, אמנית. 2010 הצטרפה לקבוצת הגלריה אלפרד. חיה ועובדת בתל אביב.

לימודים

2006-2009 בית ספר לאמנות מינשר, תל אביב, ישראל, בהצטיינות
2004-2005 המכללה לאמנות בית ברל, תעודת בוגר