Information Center for Israeli Art 27
English

אלי אלגרט, צייר. נולד בתל-אביב, בישראל ב-1951. בשנת 1972 התקבל כחבר קיבוץ ניר-עוז. בשנת 2009 הקים מגמת האמנותוהגרפיקה בב'ס התיכון "מעלה הבשור" חבר באגודת הציירים והפסלים בישראל.

לימודים

1976 בוגר ''בצלאל'', ירושלים
מכללת האקדמית ספיר, BA, תרבות ואמנות, אשקלון

הוראה

המכללה לאמנות חזותית, באר שבע
ב'ס התיכון המאוחד ע'ש מעלה הבשור, באר שבע