Information Center for Israeli Art English

רננה אלדור, ישראלית, נולדה ב-1988.

לימודים

2015-2011 תואר ראשון, המחלקה לאמנויות המסך, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים (בהצטיינות)
2019-2018 תכנית לתואר שני באמנויות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו

פרסים

2015 פרס הצטיינות בלימודים, המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2015 מלגה, הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, תל-אביב
2018 מלגת יצירה, סדנת ההדפס ירושלים, ירושלים