Information Center for Israeli Art English

עבד אלרחמאן אלהוזייל, ישראלי, נולד ב-1964.

עבד אלרחמאן אלהוייזל נולד בשבט הבדווי אלהוזייל בשנת 1964. כבר בנעוריו החל לעסוק בציור ובחריטה ופיסול באבן גיר מקומית. שמחצית הראשונה של שנות ה-80 של המאה ה-20 למד אמנות בבאר-שבע. יצירותיו במדיום הציור מאופיינות בעיסוק בזהות הבדווית. לצד עיסוקו באמנות משמש כמורה ומדריך במועדון נוער ברהט. בנוסף, ניהל בעבר מספרה. חי ופועל ברהט.

לימודים

1985-1982 מדריך בכיר לאמנות, המרכז לאמנות חזותית, באר שבע
1998 תואר ראשון, אנגליה

הוראה

בית הספר היסודי "אזהרה", רהט