Information Center for Israeli Art 29
English

מקס אלון, צייר. נולד בביאליסטוק.. משמש כקונסול כבוד של גוואטמאלה בישראל, גר בהרצליה.

לימודים

אוניברסיטת פראג, כלכלה, משפטים ומדעי החברה
אוניברסיטת וילנה
1979 השתלם בציור אצל משה רוזנטליס ביפו
השתלם בארה''ב