Information Center for Israeli Art 24
English

ניר אלון

ניר אלון, ישראלי, נולד בישראל ב- 1964.

יצירותיו של ניר אלון עושות שימוש במגוון של חומרים, ובייחוד חפצי ריהוט שונים, לשם יצירת מיצבים ומבנים פיסוליים שונים. ברבות מהם עושה אלון שימוש באיזון של חפצים ובבחינת שיווי המשקל שלם.

לימודים

1992-1988 המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים (בהצטיינות)
1993-1992 לימודי המשך, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הוראה

1992 - 1993 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, עוזר הוראה, המחלקה לאמנות,

פרסים

1996 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך התרבות והספורט
1998 מלגה, קרן ברנארד וגוסטי רדר
2001 מלגת שהייה, המבורג, גרמניה