Information Center for Israeli Art English

שמואל אלון, צייר. נולד בפולין ב- 1909. עלה לישראל ב- 1936.

לימודים

מכון אבני לציור ופיסול