Information Center for Israeli Art 26
English

שי אלוני

שי אלוני, ישראלי, נולד ב-1952.

שי אלוני נולד בקיבוץ גבע בשנת 1954. בראשית שנות ה-80 החל לעסוק בצילום. תצלומיו של אלוני מדגישים את הממד הסוציולוגי שבנושאים אותם הוא בוחר. מרבית העבודות הינן דיוקנאות של דמויות בחברה הישראלית. בין היתר תיעד את לוחמי המחתרות (2007-2000), את הלוחמים הותרנים במלחמת העולם השניה (2014-2000), עובדים סיעודיים זרים בישראל (2014-2008) ועוד.