Information Center for Israeli Art 23
English

משה אלחנתי, נולד בישראל. עוסק בהדפס אמנותי ותעשייתי.

לימודים

פילוסופיה, והיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב

הוראה

אוניברסיטת תל אביב
המדרשה לאמנות, בית ברל
קמרה אובסקורה