Information Center for Israeli Art 39
English

דניאל אליאלי

דניאל אליאלי, ישראלי, נולד ב-1945.

דניאל אליאלי נולד בתל אביב בשנת 1945 במשפחה חרדית. בילדותו למד ב"חדר". בשנות ה-50 עברה המשפחה לגבעתיים, שם למד בבית ספר ממלכתי-דתי. בנעוריו למד לימודי ערב, על מנת לסיע לפרנסת המשפחה. לאחר שרותו הצבאי עבד כתפאורן בתאטרון "הבימה". בין השנים 1980-1967 עבד בתלוויזיה החינוכית, שם עסק בעריכת סרטים . בשנת 1974 הציג תערוכת יחיד ראשונה של תצלומי סטיילס שיצר. החל משנות ה-80 של המאה ה-20 עוסק בצילום דיוקנאות לצד צילום מסחרי.

פרסים

1996 ציון לשבח, תחרות הצילום בינלאומית של חברת ניקון