Information Center for Israeli Art English

קרני אליאסף (גלוזמן), ציירת.

לימודים

1972- 1974 תולדות האמנות, אוניברסיטת תל אביב
1975 - 1979 מכללת תל חי
1991-1990 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון