Information Center for Israeli Art English

דליה אליעז, ציירת. מציירת בצבעי מים, באקרליק, וכן רושמת, כמו כן עוסקת בפיסול ובפסיפס.1998 נתקבלה כחברה באגודת הציירים, ירושלים

לימודים

1976-1977 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, המחלקה לאמנות,
למדה אצל יוסף הירש

פרסים

1977-1976, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת

פסלים במרחב הציבורי

2002 "אריות בירושלים,, פסל אריה בטכניקה פסיפס, "שלם משברים"