Information Center for Israeli Art 35
English

מעיין אליקים

מעיין אליקים, ישראלי, נולד ב-1985.

מעין אליקים נולד בשנת 1985. בין השנים 2010-2004 למד אמנות בבצלאל. יצירתו של אליקים עושה שימוש במגוון של מדיה אמנותיות שונות, דרכן הוא בוחן את מעמדו של האובייקט האמנותי. בין השנים 2013-2010 הקים והיה עורך-שותף בכתב-עת לאמנות בשם "מחול".

לימודים

2006-2004 המחלקה לקולנוע, וידאו וניו מדיה, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2010-2006 תואר ראשון, המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2009 תוכנית לחילופי סטודנטים, בית הספר קופר יוניון, ניו יורק, ארצות-הברית

הוראה

2016 ואילך מרצה, המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

2010 פרס קרן קשת, המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2014 מלגה, קרן יהושוע רבינוביץ' לתרבות, תל-אביב
2015 פרס קרן אוסטרובסקי, פסטיבל הקולנוע ירושלים
מלגת שהייה, Same Sky / Same Land, הולנד