Information Center for Israeli Art 24
English

יהושע אלירז

יהושע אלירז, נולד בירושלים, 1941. גר בירושלים.

לימודים

1960-62 תיאטרון הבימה, ב'ס דרמתי, תל-אביב, בוגר, BA
1960-62 השתלמות בתפאורה אצל גב' ג'ניה ברגר, תל-אביב, ועין -הוד
1964-1968 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, BA
1971-1970 השתלמות בסנטרל סקול אוב ארט (ב'ס מרכזי לאמנות), לונדון, אנגליה
1974 אוניברסיטת בר אילן, תעודת הוראה
1978-1977 השתלמות באוניברסיטת ניו-יורק סיטי, ניו-יורק, ארה"ב
1981 משרד החינוך, MA

הוראה

1970 - 1990 ביה''ס התיכון סליגסברג-בראנדייס ירושלים, מייסד וראש מגמת אמנות וגרפיקה ומורה לאמנות
1980-1979 מכללת הדסה, ירושלים, מורה לאמנות
1977-78 אוניברסיטת ניו-יורק סיטי, ניו-יורק, ארה"ב, אסיסטנט של פרופסור סאונג מוי, ראש המחלקה להדפס אמנותי
1992-1991 בי''ס נשי אמי''ת, ירושלים, מייסד וראש מגמת אמנות וגרפיקה, מורה פעיל במגמת האמנות
1991-92 סמינר ''עטרת רחל'', ירושלים, מרכז מגמת אמנות, מורה
1994-1995 מכללת תלפיות, תל אביב, המחלקה להשתלמויות מורים
2000-1986 מכללת אמונה, ירושלים, ראש המגמה לאמנות

פרסים

1967 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל, לגראפיקה
1968 קרן אמריקה-ישראל, פרס שרת לאמן צעיר
1969 קרן אמריקה-ישראל, פרס שרת לאמן צעיר
1977 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת להשתלמות בחו"ל, ללמוד בניו-יורק סיטי, נין-יורק, ארה"ב
1980 המועצה לתרבות ואמנות, המדור לאמנויות פלסטיות