Information Center for Israeli Art 29
English

שלמה אלירז

שלמה אלירז (ילשביץ), ישראלי, נולד באמפריה הרוסית ב-1912.

נולד ברוסיה, האימפריה הרוסית, ב- 1912. בשנת 1923 עלה לארץ-ישראל והתגורר בפתח-תקוה, שם הועסק כחקלאי שכיר. באותה תקופה התקרב אל שמואל רעיוני, עמירם תמרי ויחיאל קריזה. בשנות ה-30 של המאה ה-20 הצטרף להכשרה בקיבוץ נען והיה פעיל בארגון אמני הקיבוץ המאוחד. בשנת 1936 צייר, יחד עם אליהו סיגרד, פיין וסימה סלונים ציורי קיר ב"ביתן ההתיישבות" ב"יריד המזרח". בשנת 1941 עזב את קיבוץ נען והשמיד חלק גדול מיצירתו. הוא עבר לנגב, שם עבד בחברת "סולל בונה". בשנת 1953 התיישב בהרצליה. באותה עת החל אלירז לצייר בסגנון מודרניסטי, המופשע ממגנות של הפשטה ושל קוביזם. בשנות ה-70 של המאה ה-20 החל לעסוק ביצירת תבליטים ועבודות ארכיטקטוניות בבטון ובמתכת. בין עבודותיו במדיום זה תבליט קיר בכניסה לבית יד לבנים (1973), ועיצוב פנים לבית הכנסת "תפארת בחורים" (1991-1985) בהרצליה, קיר לחברת אל על (1975) בשדה התעופה בלוד ועוד.