Information Center for Israeli Art 46
English

בתיה אלישע, ציירת. נולדה בקבוצת כנרת וחברה בה. עוסקת גם בהוראה.

לימודים

1961 - 1963 מכון לאמנות, אורנים
1967 - 1969 מכון לאמנויות, תל חי
1968 קרמיקה והדפסה על בד
1972 - 1977 ביה''ס הגבוה לציור (קלישר) ע''ש מרגושילסקי
1987 - 1991 פיסול אצל דליה מאירי, מכללת עמק יזרעאל