Information Center for Israeli Art English

אוטו אלנבוגן, ישראלי, נולד אוסטריה-1922.

אוטו אלנבוגן נולד בוינה, אוסטריה, בשנת 1922. בשנת 1938 עלה לארץ ישראל במסגרת "עליית הנוער". החל לעסוק בציור כאוטודידאקט. שימש כחבר במשלחות חפירה שונות בתל חצור. בין השנים 1970-1969 שימש כיו"ר אגודת הציירים והפסלים. בנו הוא המאייר והקריקטוריסט עמוס אלנבוגן. חי ופועל בתל אביב-יפו.