Information Center for Israeli Art 32
English

משה אלנתן (חודאדאד), ישראלי, יליד אירן, 1969-1904.

משה אלנתן נולד בפרס (אירן) בשנת 1904. הרבה לערוך מסעות בהודו, תאילנד, קמבודיה ועוד. היה מדריך אתלטיקה בהודו ונהג להתבודד עם נזיר הודי. הגיע לעירק והתחתן. ב-1937 עלה לארץ ישראל. בין השנים 1946-1940 שירת בצבא הבריטי, שם נפצע והשתחרר עם נכות גבוהה. הוא פתח מסעדה בשם 'מלך הפלפל'' ברחוב קינג ג'ורג' בירושלים, שם הציג את עבודותיו. מאוחר יותר פתח גם גלריה ברח' הנביאים בעיר.

יצירותיו של אלנתן מאופיינות בגישה נאיבי. בציוריו הרבים יצר עירוב בין דימויים מן המסורת היהדית לצד דימויים מן הציונות לכדי חיזיונות סוריאליסטים.

לימודים

בנעוריו למד בבומביי אצל צייר הודי, דיהאראם, הודו