Information Center for Israeli Art 47
English

מרים אלפלד היימן, פסלת. נולדה בקלן, גרמניה ב- 1905. עסקה בהכנת בובות לתיאטרון בובות בקלן ובמנהיים. ב- 1933 עברה לפריז. עלתה לישראל ב- 1949.

לימודים

בבאוהאוס בוויימאר ודסאו