Information Center for Israeli Art 32
English

דליה אמוץ

דליה אמוץ, ישראלית, 1994-1938.

דליה אמוץ נולדה בקיבוץ גן-שמואל בשנת 1938. אביה, יצחק גלייכר, נרצח לפני הולדתה ואמא נישאה מחדש. בשנת 1962 עברה להתגורר בירושלים. היא החלה לעסוק בצילום כאוטודידאקטית. בין השנים 1976-1973 הרבתה אמוץ לצלם בגדה המערבית. תצלומיה, ובייחוד הסדרה "דיר צמית" (1973), תיארה את הנוף ומבנים פלסטיניים. בין השנים 1978-1977 התגוררה באנגליה. בשנת 1985 הפסיקה אמוץ להדפיס את התשלילים שיצרה. בשנת 1987 עברה ניתוח להסרת גידול סרטני, מחלה ממנה נפטרה בשנת 1994. עיקר תצלומיה של אמוץ עוסקים בתאור הנוף המקומי. טכניקת הצילום שפיתחה עשתה שימוש באור הטבעי כאמצעי להפשטה של הטבע.

פרסים

1977 פרס אנריקה קבלין לצילום, מוזיאון ישראל, ירושלים
1990 פרס אוסקר הנדלר, קיבוץ לוחמי הגטאות, ישראל
2000 פרס קונסטנטינר לצילום לאמן ישראלי, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב