Information Center for Israeli Art English

מאיר אמור, צייר. נולד בקיבוץ מחניים ב- 1937.

לימודים

אוניברסיטת תל-אביב
ביה"ס הגבוה לציור ע"ש מרגושילסקי, תל אביב
1973 - 1974 אקדמיה לאמנויות יפות, פריז

הוראה

1975 מכללת תל חי, מלמד
1975 - 1979 מנהל השלוחה של ביה''ס הגבוה לציור, איזור הצפון