Information Center for Israeli Art 31
English

ליאור אמיר קריאל, צלמת ואמנית מיצג. נולדה ב- 1951.

לימודים

1978-1973 מכון אבני
1993-1990 המדרשה לאמנות, רמת השרון
1998-1996 קמרה אובסקורה, תל אביב, תיאוריה וביקורת
2004-2001 הסמינר ללימוד פרפורמנס, במת מיצג, מקלט 209, תל אביב

הוראה

בית הספר הפתוח, יפו