Information Center for Israeli Art English

דוד אמיר, נולד בישראל ב- 1952. משנת 2000 חבר באגודה הישראלית למיניאטורות

לימודים

1975-1974 בבצלאל, קורסי רישום
1980 האוניברסיטה העברית, ביה''ס לרפואה, בוגר
1996 אוניברסיטה העברית, ביה"ס לרפואה, ד"ר לפילוסופיה במדעי הרפואה