Information Center for Israeli Art 33
English

טלי אמיתי-טביב

טלי אמיתי-טביב, ישראלית, נולדה ב-1953.

טלי אמיתי-טביב נולדה בקבוצת כנרת בשנת 1953. דודה היה הסופר מרדכי טביב ובן דודה היה הצייר אבשלום עוקשי. אמיתי-טביב החלה לעסוק בצילום בנעוריה, כאוטודידקטית, לאחר שנשרה מלימודים בעקבות דיסלקציה. לפרנסתה עבדה במעבדות לפיתוח תצלומים. לאמיתי-טביב בן המשותף לה ולצלם תמיר להב-רדלמסר. חיה ופועלת בתל אביב-יפו.

יצירותיה המוקדמות של אמיתי-טביב, מסוף שנות ה-90 של המאה ה-20, עסקו בתצלום נוף וביחס בין הטבע והאדם. תצלומיה מאז עוסקים בתיעוד של מבני תרבות כספריות, מוזיאונים ואתרים אחרים. בין השנים 2009-2006 תיעדה סביבות עבודה של סופרים ומשוררים ישראלים.

פרסים

2004 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות